Uroczyste wręczenie świadectw

„Człowiek jest jednocześnie artystą i instrumentem,
na którym wygrywa swoje życie, a piękno jego życia
zależy od wyboru wartości którymi żyje.
Im są wyższe tym piękniejsze i szczęśliwsze jest życie.”

/ks. Karol Hołubicki/

 

W dniu 10 lutego 2023 roku w Auli naszej szkoły odbyła się
uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły Absolwentom kierunków kształcenia
– Technika Elektrokardiologia oddziału 52, Technika Farmaceutycznego oddziału 29
i Opiekuna Medycznego oddziału 9.

W uroczystości uczestniczyła Kadra Kierownicza Studium, opiekunowie oddziałów
– mgr Ewa Kosikowska, mgr Jolanta Grądecka, mgr Marcin Maik oraz Nauczyciele naszego Studium.

Wydarzenie uświetniła obecność zaproszonych Gości: Pani Małgorzata Chojniak,  przełożona pielęgniarek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Pan Tadeusz Duszyński, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Świadectwa otrzymało 48 absolwentów. Sześć osób, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce, zostało dodatkowo
nagrodzonych wpisem do Złotej Księgi Szkoły. Wyróżnione osoby, to: Katarzyna Sochal i Ewa Zagrodniczek – absolwentki kierunku Technik Elektroradiolog, Kamila Kot i Agnieszka
Żygalska , absolwentki kierunku Technik Farmaceutyczny oraz Sylwia Niedzielska i Justyna Pytka – absolwentki kierunku Opiekun Medyczny.

Były gratulacje, kwiaty, wzruszenia oraz podziękowania Absolwentów, którzy żegnali się tymi słowami: „Czas szybko mija i dziś przyszło nam się żegnać, bo zrealizowaliśmy kolejny cel
w swoim życiu – dzisiaj otrzymaliśmy świadectwa ukończenia tej szkoły. Wykształcenie
to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić, ale jak powiedział Wanny Thomas
– Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co się w życiu osiągnęło dla siebie, sukces to jest to,
co robi się dla innych – i my robiliśmy wszystko przez te lata nauki, aby zdobyć wiedzę
i umiejętności w wybranych przez siebie zawodach i to przekazać dalej – naszym pacjentom, klientom w pracy zawodowej. Dlatego dziś w podziękowaniu za trudną pracę i wskazywanie właściwej drogi, życzymy Pani Dyrektor, Kadrze Kierowniczej Studium oraz wszystkim
Nauczycielom dużo wytrwałości i cierpliwości, sukcesów i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, pasji w realizacji swojego powołania wśród kolejnych pokoleń uczących się w murach tej zacnej Szkoły.”

Gratulacje przekazali: członkowie Samorządu Studium oraz Słuchacze młodszego rocznika Opiekuna Medycznego, którzy pierwszy raz w dziesięcioletniej historii kształcenia na tym
kierunku, mieli przyjemność pożegnać się ze starszym rocznikiem oraz podziękować im,
za przetarcie szlaków w kształceniu opiekuna, według nowej podstawy programowej w półtorarocznym cyklu kształcenia. Pogratulowali wszystkim absolwentom otrzymanych świadectw z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami nauczania oraz przekazali przesłanie księdza Malińskiego, że „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka”

Ważnym elementem w czasie tej uroczystości było przekazanie przez Absolwentów Pocztu Sztandarowego młodszym Słuchaczom Szkoły wg przyjętego ceremoniału.

Po zakończeniu uroczystości, odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników
przy słodkiej niespodziance. Naszym Absolwentom gratulujemy zdobycia wymarzonego zawodu oraz życzymy poczucia spełnienia w przyszłej pracy zawodowej.

Opiekunowie – Jolanta Grądecka, Ewa Kosikowska, Marcin Maik

 

Dodaj komentarz