Tag: kierunki

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach matematyczno – informatycznych oraz technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: podstawy układów elektronicznych i elektrycznych, podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, instalacjaContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych i technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów takich jak: anatomia, fizjologii i patofizjologia narządu żucia, zdrowie publiczne, zasady i techniki pracy wContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się psychologią i pedagogiką, które łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi oraz posiadają uzdolnienia manualne i artystyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają metody organizowania czasu wolnego osobom chorym, z różnymContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.    W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia oraz zawodowe, które obejmują zagadnienia dotyczące dysfunkcji narządówContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze i dużą sprawność manualną. Umożliwia również podjęcie nauki i uzyskanie zawodu osobom z inwalidztwem wzroku. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z fizjologią, zdrowie publiczneContinue reading

karuzela, Uncategorized

Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych i technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów takich jak: podstawy stomatologii z profilaktyką i promocją zdrowia jamy ustnej, anatomia, fizjologia i patologiaContinue reading

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotówContinue reading

karuzela

Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy interesują się biologią i chemią. W trakcie nauki realizowane są przedmioty: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia, zdrowie publiczne, farmakologia, farmakognozja, analiza leków,  technologia postaci leków, kosmetykiContinue reading

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią oraz zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii iContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Realizowane są przedmioty: zdrowie publiczne, anatomia,Continue reading