Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy interesują się biologią i chemią. W trakcie nauki realizowane są przedmioty: psychologia, anatomia, fizjologia
i patologia, zdrowie publiczne, farmakologia, farmakognozja, analiza leków,  technologia postaci leków, kosmetyki i suplementy w aptece, pracownia apteczna.

Słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego. Praktykę zawodową słuchacze odbywają w aptekach.

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach, hurtowniach, placówkach badawczych.

Nauka trwa 5 semestrów i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
w zawodzie Technik farmaceutyczny.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania – I rok (tryb dzienny – 5 dni w tygodniu)

Tygodniowy plan zajęć:

TECHNIK FARMACEUTYCZNY oddział 31 II rok ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR III

TECHNIK FARMACEUTYCZNY oddział 30 III rok nauki ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR V

Dodaj komentarz