Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze i dużą sprawność manualną. Umożliwia również podjęcie nauki i uzyskanie zawodu osobom z inwalidztwem wzroku.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z fizjologią, zdrowie publiczne i zawodowe oraz przedmioty zawodowe: pracownia masażu, pracownia fizjoterapii, odnowa biologiczna.

Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacji leczniczej, sanatoriach, gabinetach masażu leczniczego, ośrodkach odnowy biologicznej, klubach sportowych oraz prowadzić własną praktykę.

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym lub dziennym, trwa 4 semestry. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie Technik masażysta.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania – I rok (dzienny – 5 dni w tygodniu)

Plan nauczania – I rok (stacjonarny – 3 dni w tygodniu, godziny popołudniowe)

Tygodniowy plan zajęć:

TECHNIK MASAŻYSTA STACJONARNY oddział 7 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 1 rok nauki

TECHNIK MASAŻYSTA DZIENNY oddział 29 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 1 rok nauki

TECHNIK MASAŻYSTA DZIENNY oddział 28 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 2 rok nauki

TECHNIK MASAŻYSTA STACJONARNY oddział 6 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 2 rok nauki

 

Dodaj komentarz