Ochrona danych osobowych

Informacje dla użytkowników profili, grup i fanpage’ów Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie w mediach społecznościowych dotycząca przetwarzania danych osobowych

Nasze strona internetowa oraz socjalmedia (Facebook, Instagram, YouTube) skierowane
są dla wszystkich osób, które chcą zapoznać się z ofertą edukacyjną Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im Stanisława Liebharta w Lublinie, a także dla tych, którzy chcą aktywnie komentować prezentowane przez nas działania.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta z siedzibą
przy ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin, www.msz.lublin.pl

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
pod adres e-mail: inspektor@msz.lublin.pl

 

 1. Zakres, cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych:

Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Udostępnij”
  lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • przesyłają do nas korespondencję za pomocą fanpage’a.

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników fanpage’a w celu:

 • promocji i prezentacji oferty edukacyjnej Studium,
 • budowania wizerunku dydaktycznego,
 • promowania i prezentacji organizowanych działań edukacyjnych,
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów (komentarze, chat, wiadomości),

 

Kategorie danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne użytkownika zawierające zazwyczaj imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe w zakresie publikowanym przez osobę, której dane dotyczą na portalu społecznościowym,
 • dane wynikające z relacji fanpage – użytkownik tj. komentarze oraz inne treści zamieszczane przez osobę, której dane dotyczą na naszych profilach społecznosciowych,
 • treści kierowanej do nas korespondencji za pomocą mediów społecznościowych,
 • adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a udostępniane przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony
  w chwili otwarcia fanpage’a.

 

Podstawa przetwarzania:

 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest prezentowanie bieżącej oferty edukacyjnej administratora oraz komunikacja z osobami zainteresowanymi.

 

 1. Współadministrowanie danymi osobowymi:

Możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Państwa danymi pomiędzy Szkołą Policealną – Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie i Facebook na potrzeby statystyk.

 

Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych
na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby statystyk.

 

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach
o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

 

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne
na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 1. Odbiorcy danych:

 Dane osobowe przetwarzane na za pośrednictwem profili w mediach społecznosciowych mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook, Instagram czy YouTube
  na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, Instagram czy YouTube,
 • każdy, kto zapozna się z fotorelacją, wydarzeniem lub zapisem filmowym.

 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów: Facebook, Instagram czy YouTube.

 

Serwisy Facebook, Instagram oraz YouTube mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Facebook, Instagram oraz YouTube deklarują wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy/ natomiast szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Instagram dostępne na stronie: https://privacycenter.instagram.com/policy

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez YouTube dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

 

 1. Okres przechowywania danych:

 Dane użytkowników fanpage’a będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów:

 • informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook, Instagram czy YouTube takie jak: historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook, Instagram czy YouTube,
 • dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –– do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu na wykorzystanie Twoich danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

 1. Prawa użytkowników fanpage’a:

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  w oparciu o profilowanie.

 

PLIKI DO POBRANIA:

REKRUTACJA/KANDYDAT

UCZEŃ/SŁUCHACZ

INTERNAT

 • KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców-opiekunów prawnych kandydatów niepełnoletnich w procesie rekrutacji do Internatu
 • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla rodziców-opiekunów prawnych kandydatów niepełnoletnich w procesie rekrutacji do internatu
 • KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów w procesie rekrutacji do Internatu
 • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla kandydatów w procesie rekrutacji do internatu
 • KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców-opiekunów prawnych niepełnoletnich mieszkańców Internatu
 • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla rodziców-opiekunów prawnych niepełnoletnich mieszkańców Internatu
 • Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na przetwarzanie wizerunku niepełnoletniego mieszkańca internatu
 • KLAUZULA INFORMACYJNA dla mieszkańców Internatu
 • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla mieszkańców internatu
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku mieszkańca Internatu

STOŁÓWKA

Dodaj komentarz