Tag: Opiekunka środowiskowa

karuzela

Nowy jednoroczny kierunek kształcenia!  Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem. Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą nieść pomocy poprzez świadczenieContinue reading