Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Felińska Anna

Wicedyrektor: mgr Jonik Agnieszka

Kierownik internatu: mgr Nowak Renata

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Lonkwic Dorota

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Bęczkowska Monika

oraz nauczyciele pełnozatrudnieni, prowadzący zajęcia ze słuchaczami:

 1. Altmajer Halina
 2. Baran Jolanta
 3. Bełcik-Młynarska Anna
 4. Ciesielczuk Justyna
 5. Czyżewska-Świecka Joanna
 6. Deptuła Barbara
 7. Dziubak Anna
 8. Felińska Anna
 9. Gabryel Barbara
 10. Gołębiowska Diana
 11. Głuchowska-Skorek Aleksandra
 12. Grabowska Barbara
 13. Grądecka Jolanta
 14. Gumieniak Jolanta
 15. Iwanowicz Iwona
 16. Kaczan Agnieszka
 17. Kapitan Aleksandra
 18. Kawalec Sylwia
 19. Kądziela Anna
 20. Kierepka Dariusz
 21. Knap Jolanta
 22. Kos Katarzyna
 23. Kos Piotr
 24. Kosikowska Ewa
 25. Kowalczyk Elżbieta
 26. Kowalska Justyna
 27. Kozik Małgorzata
 28. Kręglicka Iwona
 29. Latus Magdalena
 30. Łaba Anna
 31. Maik Marcin
 32. Mazur Marcin
 33. Mączka Dorota
 34. Nowak Renata
 35. Ostrowska Aleksandra
 36. Pawłowska Anna
 37. Persona-Adamczuk Anna
 38. Pleskot Małgorzata
 39. Pogorzelec Wojciech
 40. Sobczak Jolanta
 41. Szpara Joanna
 42. Szpinda Ewa
 43. Szymańska Magdalena
 44. Tokarczyk Lidia
 45. Uss-Wojciechowska Anna
 46. Wiśniewska Anna
 47. Wontorska-Sarek Sylwia
 48. Zajdel Anna