Kontakt i dojazd

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta

ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin

email: sekretariat@msz.lublin.pl
Tel.: 81 747 80 81, Faks: 81 748 32 64