Rekrutacja 2024/2025

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły on-line.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do szkoły:
1. Kwestionariusz osobowy
2. Zaświadczenie lekarskie
      (skierowanie wystawiamy w sekretariacie szkoły)
3. Fotografie – 3 sztuki
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kierunki kształcenia:

Podolog (2 lata)

• Technik farmaceutyczny (2,5 roku)

• Technik elektroradiolog (2,5 roku)

• Technik usług kosmetycznych (2 lata)

• Technik masażysta (2 lata)

• Technik elektroniki i informatyki medycznej (2 lata)

• Ortoptystka (2 lata)

• Technik ortopeda (2 lata)

• Protetyk słuchu (2 lata)

• Terapeuta zajęciowy (2 lata)

• Opiekunka dziecięca (2 lata)

• Higienistka stomatologiczna (2 lata)

• Opiekun medyczny (1,5 roku)

• Asystentka stomatologiczna (1 rok)

• Technik sterylizacji medycznej (1 rok)

• Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)

• Opiekun osoby starszej (2 lata)

 

Dokumenty do pobrania:

Wnioski do internatu: