Rekrutacja 2023/2024

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: do 28 sierpnia 2023 r.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do szkoły:
1. Kwestionariusz osobowy
2. Zaświadczenie lekarskie  
     (skierowanie wystawiamy w sekretariacie szkoły)

3. Fotografie – 3 sztuki
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przynosić w białej teczce

 

Dokumenty do pobrania:

Wnioski do internatu: