Rekrutacja 2021/2022

meta

 

 

 

Terminy naboru:

Dokumenty do pobrania:

Wnioski do internatu:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe

im. Stanisława Liebharta w Lublinie

2021/2022

Prowadzimy nabór na następujące kierunki kształcenia:

 • Technik farmaceutyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik masażysta
 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekunka dziecięca
 • Protetyk słuchu
 • Opiekun medyczny
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Technik ortopeda
 • Asystentka stomatologiczna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Ortoptystka

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie oraz na stronie Studium)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 3 fotografie
     • Nauka rozpocznie się 1 września 2021 r.

     • Nabór bez ograniczeń wiekowych

     • Nauka bezpłatna

     • Przyjmujemy kandydatów bez matury

 

Informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 81-747-80-81