Kategoria: karuzela

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób wrażliwych, cierpliwych i odpowiedzialnych, które chcą nieść pomocy osobom starszym. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób starszych, a także rozpoznawania i interpretowaniaContinue reading

karuzela, Uncategorized

Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych i technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów takich jak: podstawy stomatologii z profilaktyką i promocją zdrowia jamy ustnej, anatomia, fizjologia i patologiaContinue reading

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotówContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach matematyczno – informatycznych oraz technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: podstawy układów elektronicznych i elektrycznych, podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, instalacjaContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych i technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów takich jak: anatomia, fizjologii i patofizjologia narządu żucia, zdrowie publiczne, zasady i techniki pracy wContinue reading

karuzela

Nowy jednoroczny kierunek kształcenia!  Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem. Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą nieść pomocy poprzez świadczenieContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się psychologią i pedagogiką, które łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi oraz posiadają uzdolnienia manualne i artystyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają metody organizowania czasu wolnego osobom chorym, z różnymContinue reading

karuzela

    Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania urodą i profilaktyką zdrowia. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów: pracownia kosmetyki, kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, chemia kosmetyczna, wizaż, psychologia. Zajęcia praktyczne prowadzoneContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.    W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia oraz zawodowe, które obejmują zagadnienia dotyczące dysfunkcji narządówContinue reading