Kategoria: karuzela

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią oraz zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii iContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Realizowane są przedmioty: zdrowie publiczne, anatomia,Continue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania przyrodnicze, techniczne, o zdolnościach manualnych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: akustyka, wybrane zagadnienia z elektroniki, anatomia, budowa aparatów słuchowych, otoplastyka. ProtetykContinue reading

karuzela

Kierunek dla osób ze zdolnościami do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, które posiadają zdolności manualne i artystyczne, interesują się psychologią i pedagogiką oraz chcą pracować z małymi dziećmi. W trakcie nauki słuchacze zdobywająContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób wrażliwych, cierpliwych i odpowiedzialnych, które chcą nieść pomocy osobom starszym. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób starszych, a także rozpoznawania i interpretowaniaContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób posiadających zdolności do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, empatią, tolerancją, cierpliwością i odpowiedzialnością. Jeżeli lubisz nieść pomocContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą pomagać innym, są wrażliwe na drugiego człowieka oraz planują pracować z osobami niepełnosprawnymi. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji człowieka, organizacji czasu wolnego osóbContinue reading

karuzela

Nowy jednoroczny kierunek kształcenia!  Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem. Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą nieść pomocy poprzez świadczenieContinue reading