Tag: kierunki

karuzela, Uncategorized

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamyContinue reading

karuzela

Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci iContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania matematyczno – informatyczne oraz techniczne. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, podstawy układówContinue reading

karuzela

Nowy jednoroczny kierunek kształcenia!  Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem. Opiekunka środowiskowa cechuje się: empatią, kreatywnością, komunikatywnością, konsekwencją w działaniu,Continue reading

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla kandydatów interesujących się psychologią i pedagogiką, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi. Mile widziane osoby o uzdolnieniach artystycznych i manualnych.   W trakcie nauki słuchacze będą uczyli się metod organizowaniaContinue reading

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.   W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia i zawodowe, które obejmują zagadnienia dotycząceContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze i dużą sprawność manualną. Umożliwia również podjęcie nauki i uzyskanie zawodu osobom z inwalidztwem wzroku. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z fizjologią, zdrowie publiczneContinue reading

karuzela

Technik farmaceutyczny Jest to kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. W trakcie nauki realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego: psychologia, anatomia z patologią, chemia. Kształcenie zawodowe przygotowuje do samodzielnego wykonania leków recepturowych. Na drugimContinue reading

karuzela

  Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią i zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii iContinue reading

karuzela

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywaniaContinue reading