Tag: Opiekunka środowiskowa

karuzela

Nowy jednoroczny kierunek kształcenia!  Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem. Opiekunka środowiskowa cechuje się: empatią, kreatywnością, komunikatywnością, konsekwencją w działaniu,Continue reading