im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Dyrektor: mgr Felińska Anna

Wicedyrektor: mgr Jonik Agnieszka

Kierownik internatu: mgr Renata Nowak

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Dziubak Anna

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Zagożdżon-Kuśmirek Elżbieta

oraz nauczyciele pełnozatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 prowadzący zajęcia ze słuchaczami:

 1. Baran Jolanta
 2. Bęczkowska Monika
 3. Czyżewska-Świecka Joanna
 4. Gabryel Barbara
 5. Gołębiowska Diana
 6. Grądecka Jolanta
 7. Iwanowicz Iwona
 8. Janocińska Grażyna
 9. Kądziela Anna
 10. Kierepka Dariusz
 11. Knap Jolanta
 12. Kos Katarzyna
 13. Kos Piotr
 14. Kosikowska Ewa
 15. Kowalczyk Elżbieta
 16. Kowalska Justyna
 17. Kozik Małgorzata
 18. Kręglicka Iwona
 19. Lonkwic Dorota
 20. Łaba Anna
 21. Maik Marcin
 22. Mazur Marcin
 23. Mączka Dorota
 24. Pawłowska Anna
 25. Persona-Adamczuk Anna
 26. Pleskot Małgorzata
 27. Pogorzelec Wojciech
 28. Rybka Justyna
 29. Sobczak Jolanta
 30. Szpara Joanna
 31. Szpinda Ewa
 32. Szymańska Magdalena
 33. Ścibisz Elżbieta
 34. Tokarczyk Lidia
 35. Uss-Wojciechowska Anna
 36. Wiśniewska Anna
 37. Wiśniewski Rafał
 38. Wontorska-Sarek Sylwia
 39. Zajdel Anna