im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Dyrektor: mgr Felińska Anna

Wicedyrektor: mgr Jonik Agnieszka

Kierownik internatu: mgr Renata Nowak

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Dziubak Anna

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Zagożdżon-Kuśmirek Elżbieta

oraz nauczyciele pełnozatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 prowadzący zajęcia ze słuchaczami:

 1. Baran Jolanta
 2. Bełcik-Młynarska Anna
 3. Bęczkowska Monika
 4. Ciesielczuk Justyna
 5. Czyżewska-Świecka Joanna
 6. Deptuła Barbara
 7. Dziubak Anna
 8. Felińska Anna
 9. Gabryel Barbara
 10. Gołębiowska Diana
 11. Grądecka Jolanta
 12. Iwanowicz Iwona
 13. Janocińska Grażyna
 14. Jonik Agnieszka
 15. Kapitan Aleksandra
 16. Kądziela Anna
 17. Kierepka Dariusz
 18. Knap Jolanta
 19. Kos Katarzyna
 20. Kos Piotr
 21. Kosikowska Ewa
 22. Kowalczyk Elżbieta
 23. Kowalska Justyna
 24. Kozik Małgorzata
 25. Kręglicka Iwona
 26. Latus Magdalena
 27. Lonkwic Dorota
 28. Łaba Anna
 29. Maik Marcin
 30. Mazur Marcin
 31. Mączka Dorota
 32. Nowak Renata
 33. Pawłowska Anna
 34. Persona-Adamczuk Anna
 35. Pleskot Małgorzata
 36. Pogorzelec Wojciech
 37. Sobczak Jolanta
 38. Szpara Joanna
 39. Szpinda Ewa
 40. Szymańska Magdalena
 41. Ścibisz Elżbieta
 42. Tokarczyk Lidia
 43. Uss-Wojciechowska Anna
 44. Wiśniewska Anna
 45. Wiśniewski Rafał
 46. Wontorska-Sarek Sylwia
 47. Zagożdżon-Kuśmirek Elżbieta
 48. Zajdel Anna