Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Felińska Anna

Wicedyrektor: mgr Jonik Agnieszka

Kierownik internatu: mgr Nowak Renata

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Lonkwic Dorota

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Bęczkowska Monika

oraz nauczyciele pełnozatrudnieni, prowadzący zajęcia ze słuchaczami:

 1. Altmajer Halina
 2. Baran Jolanta
 3. Bełcik-Młynarska Anna
 4. Ciesielczuk Justyna
 5. Czyżewska-Świecka Joanna
 6. Deptuła Barbara
 7. Dziubak Anna
 8. Felińska Anna
 9. Gabryel Barbara
 10. Gołębiowska Diana
 11. Głuchowska-Skorek Aleksandra
 12. Grądecka Jolanta
 13. Gumieniak Jolanta
 14. Iwanowicz Iwona
 15. Kaczan Agnieszka
 16. Kapitan Aleksandra
 17. Kawalec Sylwia
 18. Kądziela Anna
 19. Kierepka Dariusz
 20. Knap Jolanta
 21. Kos Katarzyna
 22. Kos Piotr
 23. Kosikowska Ewa
 24. Kowalczyk Elżbieta
 25. Kowalska Justyna
 26. Kozik Małgorzata
 27. Kręglicka Iwona
 28. Latus Magdalena
 29. Łaba Anna
 30. Maik Marcin
 31. Mazur Marcin
 32. Mączka Dorota
 33. Nowak Renata
 34. Ostrowska Aleksandra
 35. Pawłowska Anna
 36. Persona-Adamczuk Anna
 37. Pleskot Małgorzata
 38. Pogorzelec Wojciech
 39. Sobczak Jolanta
 40. Szpara Joanna
 41. Szpinda Ewa
 42. Szymańska Magdalena
 43. Tokarczyk Lidia
 44. Uss-Wojciechowska Anna
 45. Wiśniewska Anna
 46. Wontorska-Sarek Sylwia
 47. Zajdel Anna