im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Obecnie przystępujemy do realizacji działań w ramach projektu
„Nowe umiejętności – nowe możliwości”

informacja o projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Realizatorem projektu jest: Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5

 

Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 2.10.2017 r. – 30.10.2020 r.

 

Uczestnicy projektu: 180 uczniów (rekrutacja 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) uczących się w systemie dziennym:

  1. technik usług kosmetycznych
  2. technik masażysta
  3. technik elektroradiolog

 

Zakres wsparcia:

  1. dodatkowe kursy specjalistyczne

 

1) technik usług kosmetycznych: modelowanie i stylizacja  rzęs – 8 godz., posługiwanie się aparaturą wykorzystującą światło w IPL i fale RF – 8 godz., zabiegi pielęgnacyjne twarzy – zabieg złuszczający – 8 godz., kamuflaż medyczny – 6 godz., język migowy – 16 godz.

2) technik masażysta: anatomia palpacyjna – 20 godz., terapia Ekmana
– 16 godz., kinesiotaping – 20 godz., terapia przeciwobrzękowa – 60 godz., masaż tensegracyjny – 20 godz.

3) technik elektroradiolog: ochrona radiologiczna pacjenta – kurs nadający uprawnienia – 26 godz.

kurs specjalistyczny: autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku – 32 godz.

  1. staże zawodowe, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców. Dla każdej z osób odbywających staż przewidziane jest stypendium w wysokości 1800,00 zł miesięcznie.
  2. indywidualne doradztwo zawodowe

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Załączniki: