Narodowe czytanie

            Podczas  tegorocznej akcji Narodowego Czytania   w progach Biblioteki Szkolnej Policealnej Szkoły  Medycznego Studium Zawodowego im  St. Liebharta w Lublinie gościliśmy grono miłośników literatury polskiej, zaproszenie przyjęli  Dyrektor Szkoły – mgr Anna Felińska, V-ce Dyrektor mgr Agnieszka Jonik, kierownik szkolenia praktycznego mgr Renata Nowak nauczyciele: mgr Joanna Czyżewska-Świecka, mgr Lidia Tokarczyk uczennice kierunku opiekunka dziecięca z. 19

            Wspólne czytanie dramatu „Balladyna” Juliusza Słowackiego  odbyło się w środę  09.09.2020 w Bibliotece Szkolnej. Poeta w czytanym dramacie połączył realizm i fantastykę oraz skupił się na analizie postaw i czynów  głównych bohaterów. Odwieczna walka dobra ze złem i konieczność życiowych wyborów przedstawiona na łamach dramatu  wywarła duży wpływ na muzykę , rzeźbę i malarstwo. Warto dodać, że liczne inscenizacje powstałe na przestrzeni lat   zostały zrealizowane przez znanych reżyserów i cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Wspólne czytanie miało na celu popularyzowanie  czytelnictwa, ukazanie piękna polskiej literatury  doby romantyzmu i pielęgnowanie wspólnych wartości.

Spotkanie przygotowały nauczycielki Biblioteki szkolnej mgr Sylwia Wontorska- Sarek i mgr Sylwia Kawalec.

Tekst i zdjęcia: mgr Sylwia Kawalec

 

Dodaj komentarz