Warsztaty z I pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

W dniu 29.05.2019 r.  uczniowie z Koła Pierwszej Pomocy przeprowadzili warsztaty
dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 27, im. Marii Montessori mieszczącej się w Lublinie, przy ul. Kresowej 7 .

W czasie warsztatów prezentowali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach zagrożenia  życia i zdrowia dzieciom, które bardzo aktywnie uczestniczyły
w zajęciach,
ćwicząc pokazywane czynności ratownicze na fantomach.

 

Dodaj komentarz