Tekst odczytywalny maszynowo

Witajcie.
Zapraszamy do nauki w Szkole Policealnej-Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie. Szkoła jest pod zarządem Samorządu Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Szkołą kieruje dyrektor we współpracy z zastępcą dyrektora i kierownikami szkolenia praktycznego w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

Kierunki kształcenia:
1. Technik elektroradiolog
2. Technik farmaceutyczny
Czas nauki 2 lata 5 miesięcy
3. Opiekun medyczny
Czas nauki 1rok 5 miesięcy
4.Technik masażysta
5.Opiekunka dziecięca
6.Terapeuta zajęciowy
7.Protetyk słuchu
8.Technik ortopeda
9.Ortoptystka
10.Technik elektroniki i informatyki medycznej
11.Technik usług kosmetycznych
12.Higienistka stomatologiczna
Czas nauki 2 lata
13.Technik sterylizacji medycznej
14.Asystent osoby niepełnosprawnej
15.Asystentka stomatologiczna

Nauka jest bezpłatna. Są dwa sposoby kształcenia. Pierwszy sposób: codziennie 5 dni w tygodniu, drugi sposób 3 dni w tygodniu.Nauka kończy się egzaminem zawodowym.
W szkole można korzystać z biblioteki, pracowni multimedialnej, stołówki, internatu
Potrzebne dokumenty:
– podanie o przyjęcie do szkoły
-świadectwo ukończenia szkoły średniej
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– orzeczenie lekarskie
– 3 podpisane zdjęcia

Więcej informacji na stronie: www.msz.lublin.pl

Dodaj komentarz