Poświęcenie Sztandaru

 

„Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest
w stanie nas pozbawić”
                                 Menander
 

 

W dniu 1.03.2019 r. w auli im. Jana Pawła II, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 5 odbyła się
Uroczystość Wręczenia Świadectw absolwentom kierunku kształcenia
Technik Elektroradiolog.

Uroczystość poprzedziła Msza Św. w kościele p.w. św. Eliasza
przy ul. Biernackiego, na której został poświęcony nowy sztandar szkoły.

 

 

 

 

SZTANDAR SZKOŁY dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu, Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Sztandar jest dla szkoły przedmiotem  dumy. Sztandar uczestniczy w ważnych wydarzeniach życia szkoły, wpisuje się w tradycję obchodów uroczystości szkolnych np. inauguracji i zakończenia roku szkolnego, świąt państwowych, rocznic, uroczystości patronalnych szkoły.

Na Sztandarze  obok nazwy szkoły, godła szkoły  (na awersie)  umieszczone są symbole tak ważne i bliskie sercu każdego Polaka: barwy narodowe, godło państwowe (na rewersie).
Są to symbole, o które od wieków dbamy, za które poprzednie pokolenia oddawały życie.  Są to symbole związane z naszą tożsamością narodową. Pomimo upływu lat, pomimo przemian w życiu społecznym, zmian pokoleniowych te symbole kolejne pokolenia traktują z należną im powagą, dumą i szacunkiem. Tak jest i w naszej szkolnej społeczności.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta kształci kolejne pokolenia pracowników służby zdrowia już prawie 65 lat. Taki jubileusz będziemy obchodzić
w 2020 roku.
Przez 65 lat w medycynie dokonał się ogromny postęp. Ogromny postęp w diagnostyce, metodach leczenia, rehabilitowania pacjentów. Powoduje to, że nauczyciele chcąc dobrze przygotować
do zawodu kolejne grupy uczniów/słuchaczy ciągle poszerzają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności, podnoszą kwalifikacje. To wymuszają zmiany w świecie nauki, świecie medycyny dokonujące się na naszych oczach. Tych zmian nie zatrzymamy,  za tymi zmianami musimy nadążyć, te zmiany są dobre.
Jednak jest  coś co przez te lata się nie zmienia: to szacunek, duma z tradycji narodowych kultywowanych w szkole. Szacunek do sztandaru, do godła szkoły. Szacunek do tych tradycji,
które pozostawiły nam pokolenia  nauczycieli, którzy tę szkołę tworzyli, rozwijali i przekazali nam ją  w ramach ciągłości pokoleniowej. To my mamy obowiązek i zadanie kontynuować ich pracę,
a z tym wiąże szacunek do symboli naszej szkoły.
W dniu dzisiejszym przychodzimy aby prosić o błogosławieństwo, poświęcenie sztandaru, który odtąd będzie nieodłącznym elementem ważnych wydarzeń życia szkolnego.

Czcigodny księże

Proszę w imieniu całej społeczności szkoły o pobłogosławienie sztandaru.

Sztandar ma kształt kwadratu o boku 100-tu centymetrów. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczony jest orzeł srebrno-złoty, z głową ozdobioną złotą  koroną zwróconą
w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów. Gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Na rewersie umieszczony jest napis Rzeczpospolita Polska. Dookoła widnieje rama z białego złota. Awers w kolorze białym. W centralnej części umieszczone jest logo szkoły wokół  widnieje nazwa naszej szkoły. 

Całość otoczona jest ramą z białego złota. Sztandar obszyty jest złotą frędzlą. Drzewiec o wysokości 2 m. zakończony jest okuciem metalowym, z orłem w złotej koronie.

 

 

Czcigodny Księże w imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Uczniów  proszę o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru.

Prosimy również o modlitwę, aby nasi uczniowie, w swoim życiu czcili wartości, jakimi dla każdego Polaka są BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Dodaj komentarz