Konferencja Metodyczna 15 listopada 2018r.

W dniu 15 listopada 2018r. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego  odbyła się Konferencja Metodyczna: „Alternatywne metody komunikowania się z pacjentem/podopiecznym”.

Celem konferencji było wskazanie jak ważne jest komunikowanie się pracowników służby zdrowia z pacjentami /podopiecznymi w procesie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji.

Zaproszeni goście przedstawiali nowoczesne, alternatywne metody ułatwiające komunikowanie się  w sytuacjach trudnych, w przypadku występowania dysfunkcji u pacjenta/ podopiecznego.

Prelegentami były osoby pracujące w ośrodkach terapeutycznych, pracownicy uczelni wyższych zajmujący się na co dzień ta tematyką.

W konferencji uczestniczyli  nauczyciele i uczniowie ze szkół medycznych województwa lubelskiego, a także studenci Wydziału Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Dodaj komentarz