Jesienna dycha

Jesienna Dycha za nami, dziękujemy słuchaczom i ich opiekunom
z Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
za zaangażowanie w Maraton Lubelski.