Dzień walki z trądem 2018

Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z Trądem

W dniu 27 lutego 2018 r. zorganizowaliśmy w szkole obchody Dnia Walki z Trądem. W tej ogólnoświatowej inicjatywie bierzemy udział już od kilkunastu lat. Dlaczego? Ponieważ ta ciężka choroba wciąż dotyka wiele osób w różnych rejonach świata, szczególnie tych uboższych materialnie. Co roku trądem zaraża się ponad 250 tysięcy osób, a 40 tysięcy nowych ofiar trądu to dzieci poniżej 15 lat. Dziś choroba ta jest całkowicie uleczalna. Najlepsze i najszybsze efekty uzyskuje się w sytuacji wczesnego wykrycia trądu. Niestety wiele osób zgłasza się zbyt późno po pomoc medyczną. Niektórzy z nich spotykają się z odmową udzielenia pomocy z powodu braku pieniędzy na leczenie lub z lęku przed zarażeniem. Dlatego ponad 3 miliony ludzi jest głęboko okaleczonych przez trąd, gdyż ich leczenie nie było prowadzone od razu po zachorowaniu lub było prowadzone niewłaściwie. Trąd okalecza ręce, nogi, atakuje oczy, twarz. Pielęgnacji wymagają chorzy z otwartymi ranami i innymi powikłaniami. Dla chorych na trąd potrzebne jest też odpowiednie obuwie i protezy, czasami operacje, których celem jest przywrócenie sprawności funkcjonowania mięśni, najczęściej dłoni, gdyż ulegają one przykurczom.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne obchody miały na celu przybliżenie naszej młodzieży problematyki trądu oraz zorganizowanie wsparcia dla osób chorych na tę chorobę. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie z Siostrami Misjonarkami Afryki: Anną Wójcik (absolwentką pielęgniarstwa naszego Studium) i Anafridą Biro z Tanzanii. W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna oraz mieszkańcy internatu. Siostry opowiadały o Afryce i realizowanych tam misjach oraz o problemie trądu na tym kontynencie. Siostra Anafrida mówiła o spotkaniu z osobami chorymi na trąd, przebywającymi w jednym z afrykańskich ośrodków. Prelekcja była ubogacona pokazem zdjęć.
Ponadto w ramach obchodów Dnia Walki z Trądem zorganizowaliśmy kiermasz ciast. Ciasta były pieczone przez młodzież i wychowawców naszego szkolnego internatu. Kiermasz odbywał się w godzinach przedpołudniowych w na terenie szkoły oraz w godzinach wieczornych w internacie. Ze sprzedaży ciast uzyskaliśmy kwotę 514 zł, którą przekazaliśmy na Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Jest to charytatywna placówka leczniczo-wychowawcza dla osób dotkniętych trądem i ich rodzin założona w 1969 r. przez Polaków: ks. Adama Wiśniewskiego, pallotyna i s. Barbarę Birczyńską.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w tegoroczne obchody Dnia Walki z Trądem i zapraszamy za rok…

Dodaj komentarz