Działanie 13.6 : infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło do realizowania działań w ramach projektu EFS- Działanie 13.6 : infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Będzie on realizowany do 2020 roku. Działania obejmują zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne m. in. na kierunkach:
* technik ortopeda
* protetyk słuchu
* technik elektroradiolog
* technik elektroniki i informatyki medycznej
* technik usług kosmetycznych
* opiekun medyczny
* technik masażysta

Dodaj komentarz