Akcja charytatywna i spektakl „Rzeczpospolita Babska”

W dniach 5-6 grudnia 2018r. w Centrum Spotkania Kultur w ramach akcji charytatywnej odbył się spektakl „Rzeczpospolita Babska”. Akcja charytatywna organizowana została przez grupę osób działających od siedmiu lat pod szyldem Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nie znani”. Dochód z biletów oraz środki zebrane z aukcji zostaną przeznaczone na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczkę, które działa w klinice hematoonkologii i transplantacji szpiku przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1. Charakteryzacji aktorów występujących w spektaklu podjęły się uczennice Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta Lublinie z kierunku Technik usług kosmetycznych I i II roku (z oddziału 14 i 13). Uczennice pracowały pod kierunkiem: p. mgr Anny Uss-Wojciechowskiej, p. mgr Anny Bełcik-Młynarskiej i Doroty Lonkwic.

Dodaj komentarz