Narodowe czytanie

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej społeczność naszej Szkoły wzięła aktywny udział w „Narodowym Czytaniu”. W naszej Szkole spotkanie odbyło się 12 września. Ze względu na liczny udział naszych czytelników wydarzenie odbyło się w Auli Szkoły. W bieżącym roku szkolnym wspólnie z Panią Dyrektor Anną Felińską, kadrą kierowniczą, pracownikami administracji, nauczycielami i słuchaczami czytaliśmy powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Powieść ze względu na barwne opisy, odwołania historyczne i wyrazistość postaci porównywana jest do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wydarzenie promowało czytelnictwo wśród słuchaczy i było doskonałą okazją do zapoznania się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.