Uroczystość Jubileuszu 65-lecia Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta

No Images found.