Ochrona danych osobowych

PLIKI DO POBRANIA:

REKRUTACJA/KANDYDAT

UCZEŃ/SŁUCHACZ

INTERNAT

  • KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców-opiekunów prawnych kandydatów niepełnoletnich w procesie rekrutacji do Internatu
  • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla rodziców-opiekunów prawnych kandydatów niepełnoletnich w procesie rekrutacji do internatu
  • KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów w procesie rekrutacji do Internatu
  • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla kandydatów w procesie rekrutacji do internatu
  • KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców-opiekunów prawnych niepełnoletnich mieszkańców Internatu
  • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla rodziców-opiekunów prawnych niepełnoletnich mieszkańców Internatu
  • Zgoda rodziców-opiekunów prawnych na przetwarzanie wizerunku niepełnoletniego mieszkańca internatu
  • KLAUZULA INFORMACYJNA dla mieszkańców Internatu
  • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla mieszkańców internatu
  • Zgoda na przetwarzanie wizerunku mieszkańca Internatu

STOŁÓWKA

Dodaj komentarz