Jest to kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania urodą i zdrowiem. W trakcie nauki będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: pracownia kosmetyki, kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, chemia kosmetyczna i wizaż. Zajęcia praktyczne prowadzone są na bazie własnych pracowni kosmetycznych wyposażonych w sprzęt i aparaturę. Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych gabinetach kosmetycznych o profilu specjalistycznym.

Absolwenci po ukończeniu nauki są przygotowani do pracy w salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA, studiach stylizacji lub prowadzenia własnej działalności.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: technik usług kosmetycznych.

 

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (dzienny – 5 dni w tygodniu)
Plan nauczania – I rok (stacjonarny – 3 dni w tygodniu, godziny popołudniowe)

Dodaj komentarz