Jest to kierunek dla osób cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, które chcą pracować z małymi dziećmi, posiadają zdolności manualne i artystyczne oraz interesują się psychologią i pedagogiką.

W trakcie nauki zdobywają wiedzę o zasadach pracy wychowawczej w poszczególnych grupach rozwojowych oraz kształtowaniu i rozwijaniu osobowości dziecka.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia  pracy w żłobkach, w sanatoriach, w domach małego dziecka, w szpitalach – oddziały pediatryczne oraz prowadzić prywatną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem:  opiekunka dziecięca.

 

 

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (system dzienny)

Dodaj komentarz