Rekrutacja

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. Stanisława Liebharta w Lublinie ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5 20-090 Lublin tel. 81-747-80-81, www.msz.lublin.pl REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018   Dokumenty wymagane do złożenia: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (wydawany w sekretariacie Studium), świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w … Czytaj dalej Rekrutacja