Rekrutacja

SZKOŁA POLICEALNA – MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. Stanisława Liebharta w Lublinie ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5 20-090 Lublin tel. 81-747-80-81, www.msz.lublin.pl REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019 Dokumenty wymagane do złożenia: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY oraz KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania w linkach lub wydawane w sekretariacie Studium), świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie zawierające … Czytaj dalej Rekrutacja