Technik farmaceutyczny

Jest to kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich.
W trakcie nauki realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego: psychologia, anatomia z patologią, chemia. Kształcenie zawodowe przygotowuje do samodzielnego wykonania leków recepturowych. Na drugim roku słuchacze odbywają praktykę w aptece. Do podjęcia nauki zachęcamy osoby, które nie mają problemów z chemią i biologią.

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach, hurtowniach, placówkach badawczych oraz prowadzić samodzielnie punkty apteczne.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: technik farmaceutyczny.

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (tryb dzienny – 5 dni w tygodniu)

Dodaj komentarz