Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi i  chorymi to opiekun medyczny to zawód dla Ciebie.

Kierunek przeznaczony dla kandydatów cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód opiekuna medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach opieki paliatywnej, hospicjach.

Nauka trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: opiekun medyczny.

Prezentacja kierunku
Plan nauczania (stacjonarny – 3 dni w godz. popołudniowych)

Dodaj komentarz